Μελέτη εφαρμογής

Μελέτη εφαρμογής

Η μελέτη εφαρμογής (ΜΕ) είναι το σύνολο των σχεδίων που αφορά τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις μεθόδους κατασκευής του έργου.

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, ενώ ο σκοπός της είναι να καλύψει κάθε κατασκευαστική πτυχή του έργου, μέχρι την παράδοσή του

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:

  • Λεπτομερής Σχεδιασμός
  • Τεχνικές Προδιαγραφές
  • Χρονικός Προγραμματισμός