Βιομηχανικός σχεδιασμός

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Βιομηχανικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία δημιουργίας και εξέλιξης ιδεών και χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας, την αξία και την αισθητική εμφάνιση των προϊόντων και συστημάτων προϊόντων με σκοπό την εξίσου μέγιστη ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή.

Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι ο κεντρικός παράγοντας που δίνει στην τεχνολογία ένα ‘‘ανθρώπινο πρόσωπο’’ έτσι ώστε να γίνει ελκυστική σε αυτόν που απευθύνεται προς χρήση.

Η θεωρία και η πρακτική του βιομηχανικού σχεδιασμού συνιστούν την εξειδικευμένη γνώση με την οποία αποδίδονται οι μορφές και οι λειτουργίες στα σύγχρονα χρηστικά και καταναλωτικά προϊόντα. Η έννοια του βιομηχανικού σχεδιασμού έχει ταυτιστεί με την αισθητική πρόταση, χάρη στην οποία ένα προϊόν γίνεται επιθυμητό στον χρήστη του. Για να υπάρξει, όμως, ως αισθητική πρόταση θα πρέπει να συνδυαστούν η θεωρητική γνώση και η πρακτική, τόσο από τον χώρο της τέχνης, όσο και από τον χώρο της επιστήμης.