Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου

Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου

Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου (διακόσμηση) είναι η «ψυχή» ή το έσω της αρχιτεκτονικής. Αποβλέπει στη δημιουργία ενός αισθητικού & λειτουργικού περιβάλλοντος για την βελτίωση της καθημερινής ζωής του ανθρώπου και προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο.

Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Mood Board
  • Κατόψεις
  • Τομές
  • Εσωτερικά αναπτύγματα.
  • Τρισδιάστατος φωτορεαλιστικός σχεδιασμός (3D).
  • Σχέδια λεπτομερειών – Κατασκευαστικά σχέδια
  • Τεχνική Περιγραφή υλικών & εξοπλισμού
  • Χρωματικές προτάσεις,
  • Έρευνα αγοράς.
  • Κοστολόγηση έργου.