Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

Είναι η ολοκληρωμένη διαδικασία ανάπλασης υφιστάμενων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα χρήσης του κάθε χώρου.

Η εταιρεία μας επανασχεδιάζει το ακίνητο με έμφαση στην περαιτέρω ανάδειξη του κάθε χώρου και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του.
Αναλαμβάνουμε την διαδικασία οργάνωσης και κατασκευής του έργου και το παραδίδουμε με το «κλειδί στο χέρι».