Έρευνα αγοράς δομικών υλικών και επίπλων

Έρευνα αγοράς δομικών υλικών και επίπλων

Έρευνα αγοράς δομικών υλικών και επίπλων

Είναι η διαδικασία ανεύρεσης των κατάλληλων προϊόντων για κάθε έργο από τις αγορές του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το επίπεδο ποιότητας και το κόστος.